Velryby
Zpět

Poutníci moře

Sochy velryb modeluji ručně, jedná se především o sochy většího formátu často doplněné o podstavce, aby lépe vynikl velrybí tvar a ploutve. Tvar podstavce je někdy polokoule, jindy zase hranolovitý, podle toho, jak se k dané soše hodí, aby ji vhodně doplnil, ale příliš na sebe neupozorňoval. Materiály i technologie modelace a výpalu používám různé, některé velryby pálím raku, jiné v elektrické peci. K dekoraci používám glazury, oxidy kovů a raku zakouření. Hlína pro větší sochy je více šamotová, častou jsou pak velryby z hrubšího materiálu a krásně vyniknou například v zahradě u jezírek nebo bazénů. Velryby ztělesňují krásu, eleganci, ale také paradoxně zranitelnost, protože tito giganti dnes díky komerčnímu lovu a znečištění oceánů musí bojovat každý den znovu o svůj prostor k životu. Právě proto je chci zobrazit v jejich velikosti a kráse se všemi detaily jako jsou rýhy na ploutvích, boule na tlamě keporkaka nebo skvrny na kůži.